Poliüretan 2028 Rapora Genel Bakış

Poliüretan ve polyurea Köpük Yalıtım Pazarı Geleceği Nasıl Olabilir?

Poliüretan ve polyurea köpük yalıtım işine yatırım yapma konusunda araştırma yapan, kafasında bazı soruları olan ve bu sorulara geleceği yönelik cevaplar arayan yatırımcılara Pusmak Makina olarak işlerini kolaylaştıracak bilgiler sunmaya devam ediyoruz.

Dünya çapında araştırma şirketlerinin poliüretan ve polyurea köpük yalıtım konusunda yaptığı araştırmalar sonucunda yayınladıkları bilgilerden edindiğimiz, derlediğimiz ipuçlarını; yolunuzu aydınlatmak, sorularınızı cevaplamak, geleceğe dair tahminlerle karar vermenizi, yatırım kararlarınızı kolaylaştırmanızı sağlamak amacıyla paylaşmak istedik.

Bu araştırmalardan çıkan sonuçlara göre;

Poliüretan ve polyurea köpük yalıtımın pazar büyüklüğü nedir?

 • Küresel poliüretan pazar büyüklüğü 2020'de 71 milyar $ değerindeydi. 2021'den 2028'e kadar yaklaşık %4'lük yıllık bileşik oranında büyümesi bekleniyor.
 • Bu ne demek; ‘sürdürülebilir bir iş olur mu’, diye kaygılananlara: ‘bina yalıtımına yönelik artan talep, tahmin edilen bu 7 yıllık dönem boyunca da artacak, artamaya da devam edecek, kafanı yorma, endişeye yer yok, işine odaklan’ demektir.

 

Poliüretan 2028 Rapora Genel Bakış

 

Poliüretan ve polyurea köpük yalıtım talebini çevresel faktörler etkiliyor mu?

Dünyada küresel olarak binaların yeni modern projelerle elden geçirilerek iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi,  geliştirilmesi, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek boyuta taşınması çalışmalarında sürdürülebilir, geniş bir alan var. Bu alan, potansiyel çevresel etkilerin önemi arttıkça daha da genişlemektedir. Çevresel etkilerin her geçen gün artan boyutta değer ve anlam kazanması devam ediyor. Yani net biçimde ‘bu alanda hedeflerinizi büyüterek, kendinize daha güçlü yer seçin’ diyor.

Poliüretan ve polyurea köpük yalıtım talebini enerji verimliliği arayışları etkileyecek mi?

 • Çevreci binalar; akıllı enerji, verimli enerji, ticari ve konut binalarına yapılan yatırımların artması nedeniyle inşaat pazarında giderek daha fazla büyüyor. Bu binalar sadece karlı fırsatlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çevresel ve kanuni düzenlemelerle de destekleri her geçen gün daha da artıyor ve artacağı da görülüyor.

  Bu demektir ki; sürdürülebilir bu talep yapısı artan tüketici beklentilerinin de sürekli ve büyüyen miktarda artacağını söylüyor. Yani, ‘ayağını frene yaklaştırma! Araba gidiyor, bu gidişi çevre de devlet de artan nitelik ve nicelikte destekleyecek. O zaman durmayı düşünme! 
 • Çok enteresan bir bilgi daha karşımıza çıkıyor: Nedir  o bilgi?
  Yapı malzemelerindeki artan verimlilik; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeyi düzenlemek ve verimsiz yalıtım nedeniyle kaybedilen enerji miktarını dengelemek için verimli yalıtım malzemelerine yönelik daha yüksek talep doğurdu.
  Poliüretan köpükler daha fazla enerji tasarrufu sağlayan son derece verimli yalıtım malzemeleri olarak kullanılmaya başladı. Ne diyor biliyor musunuz? Yalıtım, kaliteli yalıtım, verimli yalıtım, enerjiyi koruyan yalıtım, iklimlendirme sağlayan yalıtım, kışın ısıyı koruyan yalıtım, yazın soğuğu içerde tutan yalıtım. Alın size sürekli artan yatırım: Yalıtım!

 

Poliüretan 2028 Rapora Genel Bakış

 

Poliüretan ve polyurea köpük yalıtım talebinde inşaatın etkisi devam edecek mi?

Kitabın ortasından konuşalım, aradığınız cevap: Evet! Otomotiv, inşaat ve ambalaj sektörlerinde artan ürün talebi, tahmin yapılan gelecek 7 yıllık süre boyunca pazarı yönlendirecek. İnşaat sektörü, ticari gayrimenkul, kurumsal binalar ve bayındırlık işleri için artan talep ve bütçe nedeniyle önemli bir oranda genişleyecek. Bu yeni kamu projeleriyle devam eden inşaat projelerinin, inşaat uygulamalarında poliüretan ve polyurea ürün talebini daha da artırması bekleniyor. Yani, hiç durmayacak, bitmeyecek bir talep var!

Poliüretan ve polyurea köpük yalıtım talebi Covid 19 pandemisinden nasıl etkilenecek?

Bu sorunun cevabı; ‘çok olumlu etkilenecek.’ Özellikle Covid 19, pandemi süreci sonrasında bütün dünyada küresel olarak pazar büyümesini daha da artırması beklenen hastane binaları, sağlık kuruluşları, aşı merkezleri, test klinikleri, yollar ve diğer altyapıların geliştirilmesini her ülke ön plana çıkarıp yatırım planına aldı. Mesela ABD sadece sağlık amaçlı yapılar için 2 trilyon doları aşan tutarda yatırım yapacağını açıkladı. Bu artan ivmeli sağlık yapıları yatırım kararının her ülke için geçerli olduğunu belirtmek gerekir.

Poliüretan ve polyurea köpük yalıtımda hangi ürün ön planda olacak?

 • Cevabı yine en baştan verelim: ’Sert köpük’. Sert köpük ürün segmenti piyasaya öncülük ederek 2020'de küresel gelirin %35’e yakın kısmını oluşturdu. Sert poliüretan köpüklerin, nakliye, paketleme ve endüstriyel yalıtım gibi son kullanım endüstrilerinde kullanılan yüksek performanslı kapalı hücreli ürünler olduğunu unutmayın.
  Sert poliüretan köpük yapısal kararlılıkları nedeniyle, üreticilerin termal olarak yalıtkan ürünler tasarlamasına yardımcı olmaktadır. Termal yalıtkan ürünler de bu alandaki lokomotiflerdendir.
 • Sert köpükler, ses yalıtım özelliklerine, daha yüksek mekanik dayanıma ve termal dirence sahip olduğu için aşırı hava koşulları ve zorlu ortamlar için son derece uygundur. Büyük otomotiv orijinal ekipman üreticilerinin varlığıyla birlikte inşaat ve mobilya sektörlerinin genişlemesi, Asya Pasifik Ülkelerinde sert köpük talebini artıran önemli bir itici olmuştur.

 

Poliüretan 2028 Rapora Genel Bakış

 

Poliüretan ve polyurea köpük yalıtımını hükümetlerin yaygınlaştıracak projeleri var mı?

Poliüretan ve polyurea köpük yalıtım konusunu en tabana kadar yaymayı planlayan bir gelişme hakkında önemli ipuçları var. Düşük gelirli hanelerin iklimlendirilmesine ve çevreci binalar için geçiş standartlarının karşılanmasına yönelik hükümetlerin desteği küresel olarak yayılıyor. Çünkü iklimlendirme ve yalıtım demek; enerji maliyetlerinin kısılması, sağlık harcamalarının azaltılması, enerjide dışa bağımlı ülkelerin nefes alması demektir.

Bu gerçekler hükümetlerin düşük gelirli hanelerin iklimlendirilmesine, çevreci binaların ve yalıtımın yaygınlaştırılmasına gitmesini zorunlu hale getiriyor. Bu durum da yalıtım uygulamalarında katı poliüretan köpük talebinin daha da artırması kaçınılmaz demektir.

Avrupa'daki mobilya ve inşaat endüstrileri, Sera Gazı  emisyon seviyelerini azaltmaya yönelik katı düzenleyici tedbirlerle önemli bir büyümeye tanık oldu. Bu faktör, bölgesel otomotiv üreticilerinin sert poliüretan köpük yatırımlarının artmasına neden oldu.

Poliüretan ve polyurea köpük Asya Pasifik’te nasıl bir talebe sahiptir?

 • Asya Pasifik, 2020'de baskın bölgesel pazardı ve poliüretan ve polyurea köpük küresel gelirinin %45’e yakın kısmını oluşturuyordu. Pazar; otomotiv, elektronik ve ev aletleri, ambalaj, mobilya ve iç mekan ve inşaat gibi başlıca son kullanım endüstrilerinin büyümesiyle kendisine yön buluyordu.
  Üretim ortamında, gelişmekte olan ekonomilere doğru bir kaymanın, 7 yıllık tahmin dönemi boyunca pazar büyümesini olumlu etkilemesi bekleniyor. Asya Pasifik, poliüretan üreticilerine kazançlı büyüme fırsatları sunuyor, hızla büyüyen birkaç endüstriye de ev sahipliği yapıyor. Bölgeye yakınlığımızı, jeopolitik avantajları göz ardı etmeyin!
 • Hafif ve düşük maliyetli poliüretanın sürdürülebilirliği konusunda artan tüketici bilinci nedeniyle köpük ve diğer poliüretan ürünlerinin Asya Pasifik’te önem kazanması bekleniyor. Ayrıca, artan mobilya ürünleri talebinin, sürdürülebilir altyapı ihtiyacının, artan inşaat harcamalarının ürün talebinin yönünü yukarı taşıması bekleniyor. Komşuda pişer bize de düşer! Ne dersiniz?
 • Bölgesel önemli aktörler, güçlü dağıtım ağlarına sahiptir. Bölgesel ve ülke düzeyindeki değişikliklere göre üründe değişiklik yapma konusunda oldukça aktif ve isteklidir. Bunlar, poliol, metilen difenil diizosiyanat ve toluen diizosiyanat gibi poliüretan üretiminde kullanılan hammaddeler için rekabet etmektedir.
  Yerleşik aktörler ise diğerlerine göre rekabet avantajı sağlamak için yeni ürünler formüle etmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapıyor. Bir firma elektronik cihazların soğutulmasına yardımcı olan poliüretan reçineden yapılmış elektronik bir kasayı üreterek sergileyerek elektrik ve elektronik endüstrisindeki ürün portföyünü genişletti.

 

Poliüretan 2028 Rapora Genel Bakış

 

Poliüretan ve polyurea köpük yalıtım Piyasası 2021’i Cirosu Ne Kadar?

Poliüretan Piyasasının 2021'deki pazar büyüklüğü değeri yaklaşık 75 milyar $, 2028'de gelir tahmini 95 milyar $, büyüme oranı 2021'den 2028'e yaklaşık her yıl %5. Ne muazzam rakamlar değil mi?

Poliüretan ve polyurea köpük Küresel Pazarda Hangi Ülkelerde Yoğun Kullanılıyor?

 • Uygulama alanları; mobilya ve iç mekanlar, inşaat, elektronik ve aletler, otomotiv, ayakkabı, ambalajlama başta olmak üzere yoğun olarak kullanmaktadır.
 • En önemli pazarları; Kuzey Amerika, Kanada, Meksika, Avrupa, Almanya, Fransa, Rusya, ispanya, Birleşik Krallık, Asya Pasifik, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Orta ve Güney Amerika, Brezilya, Orta Doğu ve Afrika, Suudi Arabistan.
 • Poliüretan pazarını yönlendiren temel faktörler arasında otomotiv, inşaat ve elektronik endüstrilerinde, hafif ve dayanıklı ürünlere yönelik artan talep ve çeşitli son kullanım endüstrilerinde yalıtım amaçlı poliüretan uygulamaları yer almaktadır.
  İnşaat uygulamaları, otomotiv, mobilya, elektronik endüstrisi, ambalajlama, ayakkabı, hafif ve dayanıklı ürünler arasında 2020'de küresel poliüretan pazarına öncülük ederek %30’a yakın bir gelir payı oluşturdu. Sert köpük; esnek köpük, mantolama, elastomer, yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünleri arasında ürünü de poliüretan pazarına öncülük ederek 2020'de %35'e yakın gelir payı oluşturdu.

Pusmak Makina olarak bu bilgilerin poliüretan ve polyurea köpük yalıtım konusunda yatırım yapmak isteyen, poliüretan ve polyurea köpük yalıtım alanındaki mevcut işletme yapısını büyütmek, geliştirmek, açılım yapmak isteyenlere faydalı olacağını düşünüyoruz. Haydi kolay gelsin, bereketli olsun!

Tag: pazar analizi, küresel ve bölgesel pazar, pazarın tahmin, dahil olmak üzere sektördeki, pazar raporunun 
 
 

Telefon +90 352 311 50 01
Email [email protected]
Adres
Organize Sanayi Bölgesi 5. Caddesi No:11, 38170 Melikgazi/Kayseri
{ "data":[{"event_name":"ViewContent","event_time":1716177763,"action_source":"website","event_source_url":"https://www.pusmak.com/blog/poliuretan-2028-rapora-genel-bakis","user_data":{"client_ip_address":"162.158.78.184","client_user_agent":"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"}}],"test_event_code":"TEST39059"}