Poliüretan Makinası

Manuel Poliüretan Köpük Makinesi
KPX 10 Manuel Poliüretan Köpük Makinesi
Poliüretan Köpük Makinası
KPX 20 Poliüretan Köpük Makinası
Polyurea Makinası
KPX 20+ Polyurea Makinası
Poliüretan Makinası (Oranlı)
KPX 30 Poliüretan Makinası (Oranlı)
Yüksek Kapasiteli Polyurea Makinası
KPX 40 Yüksek Kapasiteli Polyurea Makinası
PU SMART
Pu-Smart PU SMART
Jeneratör ve Kompresör Entegreli Makine Opsiyonu
Jeneratör ve Kompresör Entegreli Makine Opsiyonu
Hp4 Hidrolik Airless
Hp4 Hidrolik Airless

Poliüretan makinası nedir

Poliüretan makineleri ve poliüretan enjeksiyon makinası nı ifade eden en genel tanımlamadır. Poliüretan makina, poliuretan makinası, poliüretan makinesi olarak da tanımlanır.

Poliüretan makinası çeşitleri

Poliüretan makinaları

  1. poliüretan makinaları
  2. poliüretan enjeksiyon makinaları

olarak iki kategoride sınıflandırılabilir.

Poliüretan Makinaları : genellikle ısı ve su yalıtımı amacıyla poliüretan ve poliüre hammaddelerinin karıştırılarak zemine püskürtülmesi işini yaparlar. 

Poliüretan Enjeksiyon Makinaları : kalıp içerisine ve açık alanlara dozajlamalı poliüretan uygulamalarında kullanılır. Poliüretan enjeksiyon makinaları mobilyadan otomotive, ayakkabıdan inşaata kadar birçok farklı alandaki poliüretan uygulamalarında kullanılmaktadır. 

Poliüretan makinaları nasıl çalışır

Sıvı halde bulunan iki bileşenli poliüretan hammaddesinin belirli bir ısı ve basınçla karıştırılarak püskürtülmesi işini yapmaktadır. Belirli ısı ve basınç altında karıştırılıp püskürtülen poliüretan uygulandığı zemine hızlıca yapışarak kabarır ve nihai köpük formuna ulaşır. Elde edilen poliüretan köpük ısı yalıtımında dünyada gelinen en üst noktadır denilebilir.


Poliüretan makinalarını aslında makine seti diye tanımlamak daha doğru olacaktır. Zira bu set yüksek basınçlı bir adet poliüretan köpük makinası, bir adet hava kaynağı kompresör, hammaddeyi varillerden aktarmak için kullanılan iki adet transfer pompası, ısıtılan hammaddenin sıcaklığının korunması için özel olarak tasarlanmış ısıtmalı hortum ve karışımın yapıldığı nokta olan sprey tabancasından oluşmaktadır.


Çalışma prensibi olarak poliüretan makinaları setin bir parçası olarak işlev görür. İlk olarak hammaddeler 2 ayrı pompa vesilesiyle poliüretan makinasına aktarılır, poliüretan makinası ön ısıtıcıları ve hidrolik pompasıyla hammaddeleri gerekli ısı ve basınç açısından uygun kıvama gelmesini sağlar.

Daha sonrasında gerekli ısıya ulaşmış olan sıvı poliüretan hammaddesi özel olarak tasarlanmış ısıtmalı hortumdan tabancaya kadar yüksek basınçlı şekilde ulaştırılır. Tüm bu süreçte poliüretanın iki bileşeni de birbirine karışmadan işlenmektedir. Sürecin son noktası olan poliüretan tabancasında bu iki bileşen yüksek basınç altında karıştırılarak püskürtülür.

Son olarak da transfer pompalarının çalışması ve püskürmenin kesildiği anda sprey tabancasının temizliği için gerekli güçte bir kompresörün setin bir parçası olduğunu da belirtmek gerekir.


Aşağıdaki şemada bir poliüretan makina setinin genel görüntüsü görülmektedir.

Poliüretan Makinası

Bu noktada bir poliüretan makinasının en belirgin özelliğinin hammaddeyi sabit bir ısı ve dengeli basınç altında işleme kabiliyeti olduğuna dikkat çekmek gerekir. Diğer bir ifadeyle kaliteli bir poliüretan köpük için makina her iki bileşeni de sabit ısıda ve dengeli basınçta işlemelidir.

Poliüretan makinaları yüksek ısı ve basınç altında çalıştığı için doğası gereği dayanıklı ve kaliteli hammadde ve işçilikle üretilmelidir. Bu şartları taşımayan makinalarla çalışıldığı takdirde ortaya çıkacak üründen yaşanacak kayıp elde edilecek kardan çok daha fazla zarar doğurabilir.

Poliüretan Makinası Fiyatları

Poliüretan makinasi fiyatları çok genş bir aralıkta olmakla birlikte makinaların performansı ve özellikleriyle doğru orantılı şekildedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bize buradan ulaşın.

Poliüretan makinası imalatı yapan firmamızla iletişime geçin https://www.pusmak.com/iletisim 

Poliüretan Makinası Güncel Fiyatı Öğrenin,

Poliüretan Makinası FiyatFiyat Öğren, WhatsApp

Poliüretan makinası çalışma videosu

Poliüretan makinasının çalışma videosunda

yer almaktadır.

 

Poliüretan Makinelerinin Ortak Özellikleri Nelerdir

Poliüretann makinaları fonksiyonları itibarıyla pek çok önemli görevi yerine getirmektedir. Pusmak Makina olarak Poliüretan Makinelerinin çalışma mantığını anlatmak için genel bir bilgilendirme yapmak istedik.

Özet mantığıyla Sprey Köpük Makinesi genel çalışma şeklini şöyle izah edebiliriz:

Kaç Volt Güç Kaynağı Gerekir?

Poliüretan makinaları genel olarak, 220 volt sinyal fazı veya 220 volt 3 fazlı güç kaynağına ihtiyaç duyar.

Poliüretan Makinelerinde Hava Ne İçin Kullanılır?

Sprey Köpük Makinelerinde genel olarak püskürtme makinesi motoruna ve transfer pompalarına ve püskürtme tabancasında kullanılmak için havaya ihtiyaç duyulur.

Isıtıcı Bloklar Ne İşe Yarar?

Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinin ayrı bir A/B ön ısıtıcı bloğu veya bölünmüş bir A/B ön ısıtıcı bloğu vardır. Bu ısıtıcı blok, sprey köpük yalıtımının ve poliüre ürünlerinin kimyasalların üreticilerinin tavsiyelerine göre ısıtılmasını sağlamak içindir.

Isıtıcı Boyutu ve Gücü Değişir mi?

Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinin genel olarak pompasının boyutuna bağlı olarak, ısıtıcı boyutu ve gücü de değişebilir, değişiklik de gösterebilir.

Hortum Transformatörü Ne İş Yapar?

Birçok sprey köpük makinelerinde ve poliüre makinelerinde hortum transformatörleri bulunmaktadır. Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerindeki hortum transformatörü, hortum içerisinden geçen kimyasal maddeyi püskürtme öncesi için ısısı muhafaza etmek için hortuma güç sağlar.

Transformatör Boyutu Hortumu Etkiler mi?

Nispeten daha küçük sprey köpük makineleri ve poliüre makinaları, transformatörün boyutuna göre 60 metre civarında ısıtılmış hortum uzunluklarına sahip olabilir. Yine nispeten daha büyük olan sprey köpük makineleri ve poliüre makinaları 120 metre civarına kadar ısıtılmış püskürtme hortumuna sahip olabilir.

Isıtmalı Hortum Özellikleri Nedir?

Isıtmalı Hortumlar:

Bütün sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde ısıtmalı sprey köpük ve poliüre hortumlarının uzunluk ve çap olarak farklılık gösterir.

Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde sprey köpük yalıtımlı ısıtmalı hortumlar için endüstri standartları 2000 psi olarak derecelendirilirken, poliüre makinelerinde poliüre ısıtmalı hortumlar 3500 psi olarak derecelendirilir.

Bütün sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde ısıtmalı hortumlarda ayrıca ısının korunmasına yardımcı olmak amacıyla yalıtımlı bir örtü bulunur.

Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde ısıtmalı hortumların çoğunda ya bakır bir bobin ya da hortumun etrafına sarılmış kollu bir ağ bulunur.

Sprey Köpük Makinelerinde Isıtmalı Hortumlar Sıcaklığı Algılar mı?

Bütün sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde ısıtmalı hortumların ayrıca sıcaklık algılama telli veya telsiz çeşitleri de vardır. Bu şekilde de satılmaktadır. Bu sıcaklık algılama teli, hattaki bir TSU'ya (Sıcaklık Algılama Birimi) bağlanır.

Hortumları Uzatmak Mümkün mü?

Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde püskürtme makinesinin mevcut olan hortumunun uzunluğunu hortum ekleme sistemleriyle mümkün olabilir.

Poliüretan makinalarında yer alan göstergeler

Basınç Göstergeleri

Bütün sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde analog sıvı basınç göstergeleri bulunur.

Poliüretan sprey makineleri ve poliüre makinelerinde bulunan bu analog sıvı basınç göstergeleri, yüklenicinin eşit denge için malzeme akışını izlemesini sağlar.

Bu analog sıvı basınç göstergeleri, Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerindeki ekipman arızalarını gidermek için de önemlidir.

Aşırı Basınç Sensörleri

Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde oranlayıcının yanlışlıkla aşırı basınçlandırılması durumunda aşırı basınç sensörleri kullanılır.

Oranlayıcının aşırı basınca maruz kalmasını önlemek için sensörler üretici tarafından önceden ayarlanır.

Aşırı Sıcaklık Sensörleri

Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerindeki kontrol cihazının set noktasından yanlışlıkla aşırı ısınması durumunda aşırı sıcaklık sensörleri kullanılır.

Pompalar Nasıl Yerleştirilmiştir?

Transfer Pompaları:

A ve B Pompaları: Poliüre püskürtme makineleri dahil bütün sprey köpük püskürtme makinelerinde dikey veya yatay bir pompa bulunur: A bileşeni için bir pompa ve B bileşeni için bir pompa gereklidir.

A ve B Bileşenlerinin Konumu Nasıldır?

Poliüretan makinası polyurea makinası  diğer bir ortak nokta ise (tüm sprey köpük makinelerinin önünde dururken) A (izosiyenat) bileşeninin her zaman solda, B (Poliol) bileşeninin ise sağda olmasıdır.

Süzgeçler Ne İş Görür?

Diğer bileşenler:

Y-Süzgeçler: Y-süzgeçler (A/B Ön Filtreler), sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde makineye tedarik edilen malzemeleri ön elekten geçirmek için kullanılır. Çeşitli filtre boyutları mevcuttur.

Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde kullanılacak malzemeleri ön elekten geçirmeden önce öneriler için daima malzeme üreticisine, tedarikçiye veya bir sprey köpük teknik danışmanına danışın. Pusmak Makina her konuda olduğu gibi bu konuda da size gerekli bilgiyi verecektir.

Ani Elektrik Yüklenmelerinde Ne Yapılır?

Elektrik Kesiciler: Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerindeki elektrik kesiciler, mevcut aşırı yüklenmeleri veya kısa devreleri otomatik olarak kesmek için kullanılır.

Sprey köpük makineleri ve poliüre makinelerinde tipik olarak motor, pompa, A/B ön ısıtıcıları, hortum ısısı ve kontrol panelleri için de kesiciler kullanılır.

Kontrol Panellerinin Fonksiyonu Nedir?

Kontrol Panelleri: Poliüretan ve polyurea köpük makineleri ve poliüre makineleri kullanıcısının A/B ön ısıtıcılarını, hortum ısısını, pompayı ve motor fonksiyonlarını kontrol etmesini sağlayan tüm çalışma anahtarları kontrol panelinde bulunur.

Güvenlik Anahtarı Var mı?

Köpük izolasyon makinası ve poliüre makinelerinde döngü sayaçları ve bir güvenlik durdurma anahtarı da yaygın olarak bulunur.

Termokuplların Görevi Nedir?

Termokupllar: Püskürtme makinası ve poliüre makinelerinde termokupllar A/B ön ısıtıcısının ve hortum ısıtıcılarının sıcaklığını algılamak için kullanılır.

Sprey Köpük Makinelerinde Hortum Isısı Kontrol Edilebilir mi?

Sıcaklık algılama birimleri: Sprey makinası ve poliüre makinelerinde (TSU) ve Akışkan Sıcaklık Sensörü (FTS) genellikle ısıtılmış püskürtme hortumu ile aynı hizada bulunur ve hortum ısısını algılamak için kullanılır.

 

Etiketler: poliüretan makinası satılık, satılık poliüretan makinası

Telefon +90 352 311 50 01
Email info@pusmak.com
Adres
Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde, No:11 Kayseri - Türkiye
{ "data":[{"event_name":"ViewContent","event_time":1657192119,"action_source":"website","event_source_url":"https://www.pusmak.com/poliuretan-makinasi","user_data":{"client_ip_address":"18.207.133.27","client_user_agent":"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"}}],"test_event_code":"TEST39059"}