Polyurea Nedir

Polyurea nedir: izosiyanat ve polimer reçine bileşenlerinden oluşan, yüksek moleküler yoğunluğa sahip polimere polyurea denir.

Polyurea kaplama nedir (polyurea izolasyon nedir):  Ağırlıklı olarak beton ve çelik üzerine uygulanan, su geçirmez, esnek ve  dayanıklı ayrıca korozyon koruması ve aşınma direnci sağlayan bir kaplama çeşitidir. Hızlı sertleşme, yüksek uzama ve dayanıklılık/aşınma özelliklerinden dolayı derz dolgu ve kalafat uygulamaları için geleneksel malzemelere göre çok büyük avantajlara sahiptirler. Polyurea kaplamalar polyurea uygulama makinası olarak da isimlendirilen polyurea sprey makinası ile yapılır.

Polyurea isminin spesifik bir kaplama sistemi değil bir polimer teknolojisi tanımıdır. 

Hayatın başlangıcı SU’dur. Canlı varlıkların yaşayabilmesi, sağlıklı bir biçimde hayatını sürdürebilmesi için SU’ya ihtiyaç vardır. Bir oksijen ve 2 hidrojen atomunun birleşmesiyle oluşan SU olmazsa olmazımızdır.

Polyurea Nedir

İzosiyanat Nedir?

İzosiyanat, poliüretan köpüklerin üretiminde kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Poliüretan köpükler, genellikle izolasyon malzemesi olarak kullanılır ve inşaat, otomotiv ve mobilya gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Ancak izosiyanatlar bazı insanlar için tahriş edici olabilir ve cilt, gözler ve solunum yollarında sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, izosiyanatlarla çalışırken uygun güvenlik önlemlerini almak önemlidir ve koruyucu ekipman kullanmak gereklidir.

Kısa bir süre bile Susuz kaldığımız zaman kuruduğumuzu, çöldeki kum gibi, ateş saçtığımızı hissederiz ve dilimizden dökülen suyun kendisi değil Su’ya duyduğumuz özlemin yakarışı olur: Su 

SU konusunu dramatize ettiğimizi, olaya dikkat çekmeye çalıştığımızı zannetmeyin! Türkiye; aynı gün dört mevsimin yaşandığı bir coğrafyadır. Üç yanımız denizlerle çevrili olduğu, ovalarımız ırmaklarla yarıldığı, köylerimizden şırıl  şırıl dereler aktığı, her dağın kendine has şelalesi olduğu  için suyun hayati önemini pek kavramadığımızı söyleyebiliriz.

Hiç çeşmesi olmayan, kilometrelerce uzaktan sırtlarında güğümlerle, kovalarla SU taşıyan kadınların yaşadığı köylere yolumuz düşmediyse, Güneş’ten kavrulan ve yarılan toprakların, boy veremeyen buğday tarlalarının bulunduğu, dalında pörsüyen meyvelerin yetişemeye imkan bulamadığı köylerde doğmadıysak Su’yun kıymetini tam olarak anlamamız mümkün değil !

 Hatta tuzlu deniz Su’yunun çok sayıda kimyasal işlemlerle, çok önemli miktarda para harcanarak arıtıldığı, yada yüksek bölgelerdeki şehirlerin kanalizasyonun arıtılarak düz alanlardaki şehirlere SU olarak verildiği ülkelerde yaşamadıysak yine SU’yun önemini kavramamız beklenemez.

Bir yudum SUya hasret, aylarca hatta yıllarca hiçbir yağış almayan toprakların dudakları çatlayan kıtadan bir arkadaşımızın SU hayallerini dinlemediysek SU’yun kıymetini bilmemiz de pek imkan dahilinde olmaz.

Devletlerin; vatandaşlarını, yaşayabilmeleri için gerekli olan SUya kavuşturmak için savaşların kıyısında dolaştığını, seyyah gibi başka gezegenlerde gezerek SU kaynağı bulmak için dudak uçuklatan miktarda para harcadığını bilmiyorsak SUyun önemini de bilemeyiz.    

Ne çok SU anlattık, içimiz dışımız SUya battı demeyin ! Bizim kucağımızda bulduğunuz ama bazı insanların hayatını feda ettiği SU; yokluğu da varlığı da bin dert olan bir ihtiyaçtır.

Şimdiye kadar olan bölümde SUyun yokluğunun hayatı da yok ettiğinden bahsettik, şuna adınız gibi inanın ki; suyun yokluğu gibi çokluğu da hayatı yok etmekte ya da hiç çekilmez hale getirmektedir.

Suya Gem Vurmak

Hayatın başlama noktası olan SU, gem vurulmadığı, kontrol altına alınmadığı zaman insanoğluna gem takacak kadar güçlüdür.

Suyu kontrolümüz altında tuttuğumuz, onunla iyi bir ortaklık kurduğumuz zaman muhteşem kazanç sağlayıp vezir oluruz, Su’yu kontrol edemediğimiz, ona gem vuramadığımız zaman da rezil oluruz. Bu kadar kesin ve basit !

Kıyı bölgelerde yaşayanlar, sahilde evi olanlar, suyu yüzeye çok yakın olan bölgelerde oturanların bu fazla miktardaki SU varlığından nasıl mustarip olduklarını, neler çektiklerini anlatmaya kelimeler yetmez.

Buralarda hayatı dilediğimiz gibi yaşamak için SU ile barışık olmamız, onu kontrol altına almamız gerekir. Yoksa yaşadığımız evimizi bize zindan eder, yapımızı başımıza geçirir, ayaklarımızın altından hayatı çekip alıverir de farkına bile varamayız.   

Suyuna gitmediğimiz SU, çokluğu ve azlığı ile hayatımız için sürekli tehdit oluşturur.

Kıyı şeridinde, suya yakın bölgelerde veya toprak yüzeyine yakın bölgelerde suyun sebep olduğu nem; evimize, işyerlerimize, kullandığımız yapılara sessiz ve derinden zarar verir. Selin geldiğini görürüz de nemin nerelere zarar verdiğini bilemeyiz.

İnsan için yapıcı ve yıkıcı olabilen Su varlığıyla hayat, yokluğuyla memat sunarken tedbir almadığınız zaman da canınızdan bezdiren bir görev üstlenir.

Hayatın güzellikleri ve rezillikleri ‘SU’ ile tanımlanır: Hayallerimiz SUya düşünce kaybeder,  SU yüzüne çıktığımızda ise kazanırız.  Hem de aynı suyun içinde

SU ile iyi geçinmeli, onunla kanki olmalı ya da başımıza gelebilecek sudan felaketleri beklemeliyiz. Tercih yine bizim elimizdedir.  

Tercihini Su’yu kontrol altında tutmak, suya gem vurmaktan yana kullanan, ya da başka çaresi olmayan insanoğlu, kendini, evini, yuvasını, yapısını ve çevresini sudan korumak, yalıtmak için bitmez tükenmez arayış ve araştırmalar sonucunda sayısız alternatifler üretmiştir. 

İnsanın su yalıtımı amacıyla kullandığı yöntem ve malzemeler çok çeşitlidir.  Suyun sebep olduğu zararların ev ve işyerimizdeki çeşitliliği su yalıtımı ve kullanılan su yalıtım malzemesi araştırmalarını çeşitlendirdi.

Su Yalıtımı Nedir?

Su yalıtımı; temel, duvar, çatı ve binanın beton bölümlerinin yüzeylerine geçirimsiz tabaka, kaplama uygulamak suretiyle yüzey geçirimsiz bir engel sağlayarak su geçişlerini önlemek amacıyla kullanılan yalıtım türüne su yalıtımı denir.

Su yalıtımı; bina içine ve dışına nem ve su geçişini engellemek için uygulanan bir korumadır. Su ve nemi engelleyen bu işlem, suyun uygulanan tabaka içinden geçmesini imkansız hale getiren bir bariyer meydana getirir.

Evdeki nemi engelleyen su yalıtımı, yaşanılan alan her neresi olursa olsun nem ve su vasıtasıyla oluşabilecek bir zarar görmesini önler.

Binaların temellerinde uygulanan su yalıtımıyla da, beton temel duvarına ortam su ile dolduğunda dahi sıvı giremez, o bariyeri su ve nem geçemez demektir.

Su izolasyon çeşitleri?

Geçmişten günümüze süregelen ve bugünün teknolojisiyle uygulanan çok sayıda su yalıtım yöntemleri mevcuttur.

Bugün en çok kullanılan su yalıtım çeşitleri:

 • membranlı,
 • bitümlü kaplama,
 • bitümlü membran,
 • polyureatan sıvı membran,
 • enjeksiyon derz, 
 • polyurea veya poliürea,
 • epdm membranı

olarak sayabiliriz.

Geleneksel sınırlar içinde asırlardır zift ve katranın hüküm sürdüğü su yalıtımında günümüzde boya, epoksi, cam elyafı, vinil ester gibi pek çok alternatifler geliştirildi.

Su ve nem kaynaklı zararların önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmalar sürekli kendini yenilemek ve geliştirmek zorundadır.

Hep bir adım sonrası için çalışmaların planlanması ve yapılması gerekecek. Canlıların suya ihtiyacı, su dostluğu ve su kaynaklı zarar ihtimalleri devam ettiği süreç boyunca bu araştırmalar da devam edecek öngörüsünde bulunmak hiç de yanlış olmayacak.

Poliürea, Polyurea, Poliüre Nedir?

Polyurea nedir, Eveettt, buraya kadar ayrıntılı biçimde anlattığımız su, suyun önemi, su kaynaklarının korunması, insanların da su kaynaklı zararlardan korunması gibi konular ne kadar gerekli ve anlamlı bir işin çözümünde gelinen en pratik çareyi tanıtmak amacını taşımaktadır.

Su yalıtımında gelinen teknolojinin son durağı poliürea, polyurea veya poliüre isimleriyle bilinen üründür.

Su yalıtımı yaptıracaklar, inşaat işleriyle uğraşan, müteahhit, temel kazan, demirci, betoncu, duvarcı, boyacı, sıhhi tesisatçı, kaloriferci, kapıcı, fayansçı, elektrikçi, çatı yapan arkadaşlar şimdi sıkı durun ve arkanıza yaslanın !

Size asprin gibi her derde derman, ihtiyaç duyduğunuz her yerde size çözüm üretecek, yüzünüzü güldürecek, başınızı önünüze eğdirmeyecek, sizi yolda bırakmayacak bir su yalıtım malzemesini anlatacağım. Poliürea veya polyurea.

Tabii ki ‘ben biliyordum, daha önce duymuştum, haaa poliürea mı ben kullanıyorum’ diyenlerinizi duyabiliyoruz. Sizlere şimdi daha bilimsel temellere dayanan biçimde anlatacağız.’ Yaaa burada da mı kullanılıyormuş ?’ dediğinizi de duyacağız.

O zaman hadi başlayalım, şimdi kemerleri bağlayın ve can kulağıyla dinleyin, size katkı sağlayacak pek çok şey bulacaksınız.   

Tarih süreci 2000’li yıllara koşar adım gelirken otomotiv endüstrisi için geliştirilen bir malzeme olan poliürea için çok farklı kullanım alanları fark edildi. Bu alanların başında inşaat sektörü ve su yalıtımı işi yer aldı.

Poliürea, o kadar çeşitli alanlarda kullanılıyordu ki tabiri caizse tam bir süpermen gibi kimin ne sıkıntısı varsa orada olmaya başladı.

Polyurea Kaplamanın Ömrü Ne Kadardır?

İyi bir şekilde uygulanmış poliüre kaplamalar çevresel koşullara bağlı olarak yaklaşık 20-25 yıl dayanabilir.

Polyurea Epoksiden İyi Midir?

Evet. Polyurea, epoksiden daha gelişmiş bir teknoloji olup, üstün performansı nedeniyle son yıllarda giderek daha popüler hale gelmiştir. Polyurea, epoksiden daha az toksiktir, bu da onu endüstriyel tesisler, sağlık hizmetleri ortamları, gıda işleme ve paketleme tesisleri ve yüzme havuzları gibi insanların yaşadığı ortamlar için çekici bir seçim haline getirir. 
Polyurea'nın esnekliği aynı zamanda alt tabakanın nem seviyesindeki değişikliklerle birlikte hareket etmesine de olanak tanır; bu da onu gün boyunca sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle genişleyen gemi veya köprü gibi daha büyük yapılar için ideal kılar. Bu yetenek, poliüre sistemlerinin, inşaat faaliyetleri sırasında mekanik kötü kullanımdan sonra bile uzun süreli yapışmayı korurken, ısıtma veya soğutma sırasında çelik çerçevelerin genleşmesinden veya daralmasından büyük ölçüde etkilenmemesini sağlar.
Kimyasal direnç açısından polyurea, üretim süreçlerinde yaygın olarak bulunan hidrokarbonlar da dahil olmak üzere aşındırıcı kimyasallara karşı mükemmel koruma sağlayarak epoksiden daha iyi performans gösterir ve bu da onu rafineri tankları, metal kaplama hatları vb. için uygun kılar. Ek olarak, UV stabilitesi poliüreleri daha yüksek bir seviyeye getirir. Epoksilerle karşılaştırıldığında bir avantajdır çünkü zamanla doğrudan güneş ışığına maruz kaldıklarında bozulmaya daha az eğilimlidirler ve bu sayede renklerini daha uzun süre korurlar ve bir yüzeye uygulandıklarında performans kalitesini kaybetmezler.

Polyurea Çatlar Mı?

Belirli koşullar altında evet, polyurea potansiyel olarak çatlayabilir. Bunun nedeni polyureanın diğer birçok koruyucu kaplama ve astar gibi termoplastik bir malzeme olmasıdır. 22°C'den (40°F) fazla ani veya aşırı sıcaklık değişimine maruz kaldığında kırılgan hale gelebilir ve sonunda çatlayabilir.

Bu çatlama genellikle iki şekilde meydana gelir; çatlama veya mikro kırılma. Çatlama, uygulama sonrası büzülme nedeniyle kaplama yüzeyinde küçük çatlakların oluşmasını ifade eder. Mikro kırılma, altındaki alt tabaka malzemelerinin genleşmesi veya büzülmesi nedeniyle artan kaplama geriliminin neden olduğu daha derin çatlakları içerir.

Polyurea kaplamaların çatlamasını önlemenin en iyi yolu, uygulamadan önce dikkatli bir şekilde hazırlamak ve sonrasında uygun şekilde kürlenmektir. Örneğin, kaplamayı uygulamadan önce tüm yüzeylerin kir, toz, yağ, yağ lekeleri vb. maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun, çünkü bunlar yapışma başarısızlığına neden olabilir ve bu da hattın çatlamasına neden olur. Ayrıca, bazı alt yüzeylerin ıslandığında emmeye eğilimli olduğunu unutmayın: örneğin kar erimesi veya yağmur nedeniyle nem oluştuysa, daha sonraki kürlenme süresi boyunca büzülme riskini önlemek amacıyla uygulamadan önce yeterli kuruma için ek süre alınmalıdır. Son olarak, üreticinizin talimatlarını takip ettiğinizden ve optimum performans için önerilen kuruma sürelerine sıkı sıkıya bağlı kaldığınızdan emin olun; buradaki herhangi bir sapma da polyureanızı zorlayacaktır.

Polyurea nasıl bir malzemedir?

Polyurea kaplama işi de diyebileceğimiz, nem ve su yalıtımında, geçirgenliği olmayan, yapıyı koruyan, bir kaplama malzemesi olarak tasarlanmıştır.

Poliüratan sprey olarak uygulanan, yüzde 100 katı, flexible, iki bileşenli, hızlı kürlenen bir malzemedir. Ustalarımızın anında görüntü dediği reaksiyon, sprey polyurea nedir sorusunun cevabıdır.

Polyurea kaplama nedir diye soranlara dayanıklı sistemiyle muhteşem yüzey ve genel fiziksel avantajlar kazandıran uygulamadır diyebiliriz.

Polyurea Farkı Yüzeylere Uygulanabilir Mi?

Evet, polyurea beton, metal, ahşap, fiberglas ve daha fazlasını içeren çok çeşitli yüzeylere uygulanabilir. Çok yönlülüğü, herhangi bir şekle veya dokuya uyum sağlama ve farklı yüzeylere iyi yapışma yeteneğinde yatmaktadır. Polyurea kaplamanın optimum yapışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için uygun yüzey hazırlığı çok önemlidir.

Polyurea Sprey Hızı

Polyurea sprey teknolojisinin reaksiyonu çok hızlıdır, göz açıp kapayıncaya kadar tamamlanır. Uygulama, hazırlık, karıştırma gibi işlemler çok pratiktir.

Poliüratan sprey kaplama dünya genelinde en başarılı su yalıtım malzemesi olarak değerlendirilmektedir.

Polyurea Sprey Neden Ön Plandadır?

Polyurea kaplamanın endüstriyel su yalıtımında verimli sonuçlar sağlaması, çok çabuk kürlenmesi, korozyon ve aşınma konusundaki direnci onu ön plana çıkarmıştır.

Poliürea sprey, üretici ve kullanan uzmanları, ulaşılabilir fiziksel özellikler konusunda diğer su yalıtım yöntemlerinin polyurea kaplama ile mukayese bile edilemeyeceğinde ısrar ediyor.

Polyurea, malzemelerin nasıl formüle edildiğine ve doğru şekilde uygulandığına bağlı olarak, yüksek uzamadan üstün gerilme mukavemetine, sert veya yumuşak özelliklere kadar harika bir dizi özellik elde etmek için kullanılabilir.

Polyurea Malzemesi Neden Çok Tercih Ediliyor?

Polyurea sprey, kamyon kasasında su geçirmeyen bir kaplama astarı olarak ilk kullanıldığında dayanıklı ve aşınmaya dirençli olması sonucunda, su yalıtım uygulamalarında da kullanılabileceği fikrini doğurdu.  Sonuç çok etkileyici ve tercih edilebilir nitelikteydi.

Poliüratan kaplamanın olumlu ve etkileyici çok çeşitli özellikleri tercih edilmesine yol açtı. Sprey polyurea şüphesiz en iyi yalıtkan malzeme uygulama olması nedeniyle tercih edilir oldu.

Polyurea Sprey Nasıl Kullanılır?

 • Polyurea sprey yüzde 400’ten yüksek esneklik ve aşınma direncini sağlayan nadide bir malzemedir.
 • Polyurea sprey, özel ve harika bir tasarımla üretilen poliürea makinası ile uygulanmaktadır.
 • Polyurea makinası, üstün performansıyla, bütün alanı tek parça, ek yapmadan kaplama imkanı sağlayan, ışık hızında kürleşen, harika yapışan bir spreyi her noktaya eşit miktarda püskürterek, kesin çözüm sunarak su yalıtımı sağlar.
 • Poliürea makinası püskürtme sistemiyle polyurea sprey kullanan, son teknoloji bir yalıtım ve kaplama sistemidir.
 • Özel ve yüksek basınçlı polyurea makinası  zemine ve duvarlara kaliteli püskürtme yaparak saniyeler içinde kürlenen güvenli poliürea sprey ile yüzey, temel, bina, zemin, duvar ve diğer tesisatlara ek bir kaplama kazandırılır.
 • Poliürea sprey çok bileşenli olduğu için poliürea makinası ile püskürtülerek başarıyla uygulanır. Poliüratan spreyin saniyelerle yarışan süresi nedeniyle kimyasalların tabancadan çıkmadan önceki ana kadar karışmaması ancak kaliteli poliürea makinası ile mümkündür.
 • Poliürea makinasındaki yetersizlik malzemenin tabancanın içinde kurumasına ve sertleşmesine neden olur. Bu durum çok büyük emek, malzeme, zaman ve paranın israf edilmesi demektir.

Poliürea Özellikleri Nelerdir?

 • Polyurea’da, solvent maddesi bulunmaz.
 • Polyurea, iki bileşenli, yüksek basınç ve sıcaklık poliürea makinası ile pratik olarak başarılı bir biçimde uygulanabilir.
 • Polyurea, UV ışınlarına karşı dirençlidir.
 • Polyurea, renk değiştirmez.
 • Polyurea, hemen alev almaz,  yangına dirençlidir, yanmaz.  
 • Poliüratan, anlık bir sürede tepkimeye girer, hızlı kurur.  
 • Polyurea uygulanan yüzey, hemen kullanılabilir.
 • Polyurea, kullanımı için sıcaklık ve nem aralığı geniştir.  
 • Polyurea, flexible, bir parça ve elastik filmler meydana getirir.  
 • Polyurea, hızlı kürlenme nedeniyle dikey yüzeylerde de uygulanabilmektedir.  
 • Poliüratan, yüzeyde akmaz.
 • Polyurea, yüzeylere çok iyi yapışır.  
 • Polyurea, çözüçü içermez.
 • Polyurea, harika mekanik ve kimyasal dayanıklılığa sahiptir.  
 • Polyurea,  yüzde 100 katı formülden meydana gelir.
 • Polyurea sprey, çevre dostudur.
 • Polyurea, mekanik veya kimyasal yüklere karşı dayanıklıdır.
 • Polyurea, buhar geçirgen olması nedeniyle nem birikimine engel olur.
 • Polyurea, kavisli yüzeylerde de kullanılabilir.
 • Poliüratan, mimari yapılarda sarkmadan her kalınlıkta kaplama yapar.
 • Polyurea, ek geçişte sayısız uygulama kalınlığı sunar.
 • Polyurea, yoğun nem ve yüksek sıcaklıkta çeşitli yüzeylere mükemmel yapışır.

Polyurea Nerelerde Kullanılır ?

Poliürea sprey sayılamayacak kadar çok ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu kullanım alanları sistemli bir biçimde sınıflandırıldığında ve kaliteli bir poliürea makinası kullanıldığı zaman muhteşem bir istimdam alanı çok karlı bir kazanç kapısı olarak değerlendirilebilir.

Poliürea kullanım alanlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Poliürea kullanım alanlarının en başında endüstriyel zeminler gelmektedir.
 • Her türlü araç trafiği olan yol, otopark ve atölyelerde kullanılır.
 • İlk başlangıç noktası kamyon kasası ve römorklar gibi otomotiv sektründe kaplama için ilk tercihtir.
 • Su deposu, sıhhi tesisat, atık su, biyolojik atıksu, arıtma, ve çökeltme gibi her tür ve çeşit tankların kaplamasında vazgeçilmez önemdedir, Havuz ve akvaryumları söylemeye gerek var mı?
 • Her çeşit köprü, tünel ve her türlü endüstriyel mekanlarda ilk tercih sebebidir.
 • Her tür ve çeşit; sıcak, soğuk, ahşap, metal çatı, balkon ve terasta açıkta olmayan su yalıtım membranı olarak tercih edilmektedir.
 • Poliürea sprey endüstriyel buzdolabı ve çok düşük ve yüksek sıcaklık değişimi yaşanan mekanlarda kullanılır.
 • Kapalı, açık, yarı açık her tür ve çeşit stadyum ve arenalarda kullanılır.
 • Yağmur suyu biriktirme alanlarında, sulama kanalları, su oyunları, çeşmeler, beyaz küvetler ve güvertelerin koruma ve kaplamasında kullanılır.
 • Yer altı, üstü boru boru hattı kaplamasında, çizgi çizmede kullanılır.
 • Havaalanları, rafineriler, savunma sanayi alanlarında öncelikle tercih edilir.
 • Kiremit, seramik üstü, teras fayans üstü, sıcak, soğuk su borusu, banyo, baca, tavan, bodrum, temel, temel perde ve dam yalıtımında,  
 • Dilatasyon alanlarda kullanılır.  
 • Bina bakımı ve dış cephe koruma ve yalıtımında kullanılır.
 • Rutubet yalıtımı için ise vazgeçilmez bir malzemedir.

Poliürea Spreyin Avantajları Nelerdir?

Sprey poliürea kullanarak sağladığınız faydayla birlikte önemli avantajlar da elde edeceksiniz:

 • Öncelikle poliürea makinası kullanarak işlemi çok kısa sürede son derece kolay hale getireceksiniz. Poliürea makinasıyla zaman, emek, malzeme ve para tasarruf edeceksiniz.
 • Poliürea sprey su emilimine engel olur.
 • Poliürea zemindeki çatlakları giderir, yeni çatlak meydana gelmesini engeller.
 • Poliürea yapı içindeki, rutubeti, korozyonu, aşınmayı önleyerek yapının ömrünü artırır.
 • Poliürea yapınızın bakım masrafını azalttığı gibi değerini de arttırır.
 • Tavan, taban, temel ve duvarlardan gelebilecek sızıntıları önler. Temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı sunar. Hem binanızı hem de içinde yaşayan sizleri korur.

Ağırlıkla zemin kaplamalarında tercih edilen izolasyon malzemesi olan polyurea ürününün ek yeri olmadan su izolasyonu, izolasyon ve kaplama uygulama alanları içerisinde kullanılarak uzun ömürlü bir yalıtıma sahip olunur. Polyurea izolasyon malzemesi olarak uzun ömürlüdür. Su depolarında, tera izolasyonunda rahatlıkla kullanılabilir.

Etiketler: polyurea  nasıl kullanılır, polyurea uygulanır, polyurea uygulamasına,  polyurea ürününün, saf polyurea,istenilen kalınlığa,
 

Telefon +90 352 311 50 01
Email [email protected]
Adres
Organize Sanayi Bölgesi 5. Caddesi No:11, 38170 Melikgazi/Kayseri
{ "data":[{"event_name":"ViewContent","event_time":1718662198,"action_source":"website","event_source_url":"https://www.pusmak.com/blog/polyurea-nedir","user_data":{"client_ip_address":"162.158.78.31","client_user_agent":"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"}}],"test_event_code":"TEST39059"}